25 martie , 2012  posted by ionelchirita
 

Dezvoltarea locală, sursă principală pentru progres economic şi stabilitate socială, în vederea ieşirii din criză

Propunere pentru un ,,Program naţional pentru realizarea unor centre de dezvoltare locală”

În România localităţile au evoluat şi s-au dezvoltat în moduri diferite şi în ritmuri diferite. De aceea, în prezent, asistăm la un peisaj foarte eterogen al localităţilor din punct de vedere al dezvoltării acestora.

Pentru a ajunge la o prosperitate acceptabilă pentru toţi cetăţenii ţării şi pentru realizarea unui climat social stabil la nivelul întregii ţări este necesară reducerea disparităţilor şi armonizarea economică şi socială a tuturor localităţilor şi a tuturor judeţelor României. În acest scop Parlamentul şi Guvernul trebuie să corecteze legislaţia şi să îmbunătăţească mijloacele de aplicare a acesteia printr-un Program naţional care ar crea condiţiile pentru realizarea unor centre de dezvoltare locală construit astfel încât să urmărească următoarele obiective:

 1. Creşterea capacitãţilor localităţilor de a-şi susţine propriul proces de dezvoltare;
 2. Ridicarea calităţii vieţii prin impunerea unor standarde minime pentru serviciile publice;
 3. Dezvoltarea echilibrată între localităţile din cadrul judeţului, dintre diferite judeţe, dintre mediul urban şi rural, dintre zone centrale şi periferice;
 4. Asigurarea unor şanse egale pentru accesul de informare, cercetare şi dezvoltare tehnologicã, educaţie şi formare continuã a populaţiei, în toată zona ;
 5. Stimularea cooperãrii intercomunitare care contribuie la progresul economic şi social al zonei;
 6. Promovarea unei dezvoltãri spaţiale armonioasã şi a reţelei de localitãţi;
 7. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin reducerea decalajelor de dezvoltare dintre localităţi în cadrul judeţului, dintre diferite judeţe, dintre mediul urban şi rural, dintre zone centrale şi periferice;
 8. Revitalizarea zonelor defavorizate prin promovarea unor politici adaptate unor particularitãţi zonale;
 9. Prevenirea de noi dezechilibre prin prevenirea apariţiei unor zone problemã;
 10. Stimularea dezvoltării echilibrate prin promovarea mecanismelor economiei de piaţã în toate regiunile ţãrii, în vederea creşterii competitivitãţii şi a performanţelor economice permanente ;
 11. Stimularea cooperãrii interregionale interne şi internaţionale care contribuie la progresul economic şi social.

 

Mijloacele prin care Programul naţional pentru realizarea unor centre de dezvoltare locală ar putea realiza obiectivele definite anterior ar fi :

 1. Voinţa necesară acceptării aplicării unor principii aparţinând spaţiului european:
   1. Principiul egalităţii şanselor a tuturor cetăţenilor;
   2. Principiul de bază, pe care se construieşte teoria dezvoltării teritoriale, este solidaritatea şi coeziunea economică şi socială;
   3. Principiile democraţiei şi al descentralizării puterii;
   4. Principiul autonomiei locale şi al subsidiarităţii;
   5. Principiul dezvoltării armonioase pe întreg teritoriul ţării.
 1. Utilizarea fondurilor de finanţare corespunzătoare programelor naţionale şi internaţionale:
   1. Transparenţă în gestionarea programelor naţionale şi internaţionale privind finanţarea autorităţilor publice locale;
   2. Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale de a accesa fonduri de finanţare;
   3. Sprijinirea autorităţilor publice locale pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare din Fondurile Structurale prin programe guvernamentale.
 1. Realizarea unei puternice infrastructuri instituţionalecare să cuprindă :
   1. Unităţi de învăţământ: preşcolar, gimnazial, liceal şi post liceal;
   2. Agenţie pentru dezvoltare economică durabilă şi valorificare a resurselor şi oportunităţilor locale;
   3. Agenție pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială;
   4. Spital teritorial, puncte de acţiune SMURD şi cabinete medicale;
   5. Trezorerie şi Administraţie Fiscală;
   6. Judecătorie şi Parchet;
   7. Formaţiune ISU;
   8. Centru operaţional de poliţie cu competenţe ale poliţiei naţionale şi poliţie locală la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
   9. Serviciu pentru evidenţa informatizată a persoanei;
   10. Agenţia pentru politici agricole şi de plăţi pentru agricultură;
   11. Oficiu prefectural cu reprezentanţe ale serviciilor deconcentrate (Direcţia de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiu de Cadastru, Consultanţă Agricolă ş.a.)
   12. Agenţie pentru coordonarea serviciilor de asistenţă socială;
   13. Agenţie pentru cultură, culte, sport, turism si tineret;
   14. Reprezentanţe ale serviciilor şi instituţiilor organizate de consiliul judeţean ş.a.
 1. Realizarea infrastructurii locale şi a celei zonale,:
   1. Imobile pentru instituţiile menţionare la punctul 3);
   2. Drumurile din localităţi şi cele care fac legătura între acestea;
   3. Reţele de alimentare cu apă, sisteme de canalizare şi staţii de epurare;
   4. Reţele pentru telefonie fixă şi GSM ş.a.
   5. Staţii de depozitare şi prelucrare a gunoiului;

Prin urmare, trebuie să solicităm Parlamentului şi Guvernului României promovarea unui Program naţional pentru realizarea unor centre de dezvoltare locală, destinat oraşelor şi comunelor, care să vină în completarea programelor care susţin intercomunalitatea, zonele metropolitane, polii de creştere şi polii de dezvoltare.

Există o necesitate certă, privind serviciile publice complete, diverse şi de calitate adresate cetăţenilor, pe care autorităţile administraţiei publice locale le poate oferi, aceasta putând fi realizată prin asocierea localităţilor, beneficiile fiind pentru toate unităţile administrativ-teritoriale, în special pentru cele mici.

Lasă-ne un mesaj