27 martie , 2012  posted by ionelchirita
 

Program privind recompensarea elevilor şi profesorilor care au obţinut rezultate şcolare deosebite

Educaţia în şcoală este, după cea obţinută în familie, prima în formarea personalităţii copiilor. Schimbările sociale din ultimii ani atrag după ele necesitatea formării şi educării unor generaţii apte să facă faţă noilor cerinţe.

Investiţia în oameni, mai ales pentru creşterea performanţelor şcolare şi profesionale, are drept consecinţă conturarea unor categorii de tineri care să aibă o percepţie reală a exigenţelor noii societăţi. Efortul sistematizat al elevilor, pe care aceştia îl depun în procesul instructiv-educativ, îi răsplăteşte atât prin acumularea de cunoştinţe, dar şi prin deschiderea de noi perspective pentru viitorul lor. Trăim într-o societate care ar  trebui să aprecieze şi să recompenseze mai mult performanţa, în speţă, şi pe cea şcolară.

De aceea, este necesar să existe o modalitate de evaluare a activităţii şcolare a acelora care s-au poziţionat într-o elită a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură. Totodată, aceste rezultate deosebite, dacă sunt premiate, constituie o puternică motivaţie pentru cei în cauză, de a continua în acelaşi mod activitatea şcolară, iar pentru ceilalţi, colegi sau apropiaţi, constituie exemple stimulative.

Susţinerea unui program de apreciere şi  stimulare a elevilor care au realizat într-un an şcolar performanţe şcolare deosebite, oferind din bugetul oraşului Hârşova premii anuale, pentru elevii de gimnaziu şi pentru cei de liceu, cursuri de zi, care locuiesc şi studiază în unităţi şcolare din oraşul Hârşova, poate arăta preocuparea Consiliului Local Hârşova pentru dezvoltarea economico-socială a oraşului prin crearea cadrului necesar pentru susţinerea actului educaţional în vederea obţinerii performanţelor şcolare şi profesionale.

Din păcate majoritatea Consiliului Local, formată de consilierii locali care îl slujesc pe primarul Nădrag Tudor, a respins această iniţiativă. După 10 iunie poate fi altfel.

Expunere de motive si Proiect de HCL – Cea mai buna performanta scolara.pdf

Lasă-ne un mesaj