17 mai , 2016  posted by admin
 

O combinatie dubioasa a lui Nadrag Tudor a lasat orasul Hirsova fara imobilul “Cinematograful Carsium” in urma unei vanzari frauduloase

De la preluarea madatului de primar al orasului Hirsova, in anul 2008, Nadrag Tudor a fost foarte preocupat de jefuirea orasului Hirsova in interes personal, in interesul familiei sale si al grupurilor infractionale pe care le patroneaza.
Nici nu se asezase bine pe scaunul de primar in iunie 2008, cand Nadrag Tudor a hotarat ca “Cinematograful Carsium” din orasul pe care il luase in stapanire sa fie scos din programul “Sali de sport” al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, derulat prin Compania Nationala de Investitii (CNI) Bucuresti, desi acest imobil fusese predat, prin protocol, in folosinta gratuita, Companiei Nationale de Investitii Bucuresti, pe durata realizarii obicetivului mentionat mai sus, cu scopul amenajarii unei sali de sport multifunctionale.
Pus pe jefuirea patrimoniului orasului, Nadrag a initiat un proiect de hotarare si intr-o sedinta extraordinara la care au fost invitati sa participe doar consilieri din combinatia PD-PSD care i-au girat ilegalitatile primarului in mandatul 2008-2012, “au hotarat” (vezi HCL nr.114 din 05.09.2008) anularea amenajarii salii de sport multifunctionale si aprobarea evaluarii cladirii Cinematograful Carsium Hirsova, in vederea vanzarii acesteia.
Abuzul si planuirea acestuia pot fi constatate prin mai multe fapte:
-     Nadrag a initiat proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive, ca primar, pe care l-a pus in dezbaterea consiliului local intr-o sedinta la care au fost invitati sa participe doar consilieri din combinatia PD-PSD care i-au girat ilegalitatile primarului in mandatul 2008-2012;
In fapt exista suspiciuni ca la sedinta au participat chiar mai putin de 11 consilieri locali si ca au fost prezenti mai putin de 9 consilieri locali, minimul necesar pentru ca sedinta sa se poata desfasura legal;
-     Fiind prezenti maxim 11 consilieri locali HCL nr.114 din 05.09.2008 a fost respinsa, pentru adoptarea ei fiind necesare doua treimi din cei 17 consilieri locali în funcţie, adica 12 voturi pentru” (conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publica locala, art. 45, alin. (3) “Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.”);
 
Dar, stupoare! Primarul Nadrag pune in aplicare o hotarare respinsa in cosiliul local si trece la vanzarea imobilului;
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 prevedea si la acea data, la art.45, alin (3) ca: „Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.”, aceasta fiind confirmata si prin Raspunsul de la MDRAP referitor la cvorumul CL in cazul adoptarii HCL privind patrimoniul uat-urilor” care conchide:Prin urmare, ca raspuns la intrebarea dumneavoastra, consideram ca numărul minim de voturi necesar pentru adoptarea hotararilor privind patrimoniul este de 12, in situatia  unui consiliu local care are 17 membri.
-     Motivul invocat de primar in proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive, cum ca “lucrarea nu poate fi susţinută financiar” este unul dezinformator pentru ca “lucrarea” urma sa fie executata de Compania Nationala de Investitii Bucuresti prin programul “Sali de sport” al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor neexistand nicio adresa privind scoaterea obiectivului din program;
-     Mai mult, imobilul “Cinematograful Carsium” compus din cladire si 1.020 m.p. a fost vandut ilegal deoarece la data vanzarii cea mai mare pate din teren era in proprietatea publica a orasului, ceea ce facea imposibila vanzarea imobilului (conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publica locala, art.120, alin. (2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.”);
-     La fel de grav este faptul ca vanzarea s-a facut pe o procedura nelegala si netransparenta;
-     Implicarea si sprijinul primit in aceste demersuri ilegale, de de unii angajati din primarie si a majoritatii consilierilor locali.
In mai multe randuri i-am solicitat in scris primarului Nadrag Tudor să îmi puna la dispozitie toate documentele privind procedurile pentru vânzarea din patrimoniul oraşului Hârşova a imobilului (clădire şi teren) în care a funcţionat Cinematograful, de fiecare data cererea mea fiind ignorata.
Acest refuz repetat imi intareste suspiciunea asupra nelegalitatii vanzarii acestui imobil, dar si asupra faptului ca primarul Nadrag Tudor a favorizat neincasarea impozitelor datorate de cumparator pe cladire si pe terenul aferent, refuzand initierea demersurilor pentru poprirea sumelor datorate si pentru executarea silita prevazute de lege in cazul neachitarii acestor impozite, asteptand prescrierea acestor impozite.
Din pacate, multi dintre consilierii locali si angajatii din primarie au fost “amagiti” cu tot felul de avantaje, facandu-se partasi la infractiunile orchestrate de Nadrag.

Lasă-ne un mesaj