7 aprilie , 2016  posted by admin
 

Voi rămâne implicat în viaţa publică a oraşului nostru

Această decizie nu este una de moment, ci este urmare a principiilor pe care le-am afirmat public în repetate rânduri:

-    Cu cât vom fi mai multe persoane implicate activ în viaţa publică, cu atât vor fi mai multe idei valoroase care să creioneze direcţiile de dezvoltare economică, socială, educațională, culturală, de sănătate şi alte domenii ale oraşului Hîrşova;

-    Cu cât vom fi mai multe persoane atente la activităţile autorităţilor administraţiilor publice şi instituţiilor din Hîrşova cu atât mai greu le va fi să facă abuzuri eludând legea, sfidând şi neîndreptăţind persoanele care nu le sunt supuse sau constituind adevărate grupuri de infractori care să secătuiască resursele oraşului.

În acest sens cu ani în urmă am spus multor hârşoveni “Dacă doriţi ca oraşul nostru să aibă o dinamică pozitivă, atunci implicati-vă. Dacă nu doriţi să veniţi în echipa pe care o conduc, atunci mergeţi în altă echipă, dar nu staţi pasivi.” Din păcate, mult prea puţini hîrşoveni au luat în seamă aceste îndemnuri şi oraşul este pradă unor grupuri de interese care nu acţionează pe măsura aspiraţiilor cetăţenilor săi.

Voi reveni curând pentru provocarea unor dezbateri asupra problemelor reale ale locuitorilor oraşului nostru, dar până atunci le urez unora dintre cei care se vor angrena în activitatea apropiatei campanii electorale, MULT SUCCES ! … chiar dacă toţi îmi vor fi adversari, în această perioadă.

Oraşul nostru are nevoie de: crearea premizelor pentru dezvoltare locală durabilă şi apariţia unor noi locuri de muncă; de transparenţa actului decizional şi a actului administrativ; de definirea şi publicarea unor proceduri de consultare publică, precum şi de implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor; de eficacitate și eficienţa actului administrativ privind serviciile publice; de echitate şi corectitudine, legile trebuind să se aplice la fel pentru fiecare cetăţean, indiferent de statutul social; decenţă, urmărindu-se ca regulile să fie formate şi gestionate fără a prejudicia sau avantaja diverse categorii/ grupări de oameni şi mai ales prin excluderea principiului “Să înlocuim hoții lor cu hoții noștri”.

Lasă-ne un mesaj