27 septembrie , 2014  posted by admin
 

Primarul Tudor Nadrag a ascuns rezultatele controalelor efectuate de Camera de Conturi Constanta

Hotărârea 951/17.09.2014 CURTEA DE APEL CONSTANŢA îl obligă pe Nădrag Tudor să-i comunice lui Chiriţă Ionel actele întocmite de Curtea de Conturi, urmare a controalelor efectuate în perioada noiembrie 2011 şi august-septembrie 2012

Primarul Tudor Nădrag a ascuns rezultatele controalelor efectuate de Camera de Conturi Constanţa pentru a ascunde prejudicii şi abateri financiare de peste 30 miliarde lei vechi, deşi, conform legii, acesta avea obligaţia să le pună la dispoziţia Consiliului Local.

Astfel folosindu-se de calitatea de ordonator principal al bugetului oraşului Hîrşova, în perioada 2009-2011, Tudor Nădrag a reuşit să ducă în buzunarele sale şi ale altor persoane peste 9 miliarde lei vechi prin încasări nelegale reprezentând drepturi salariale necuvenite sub mai multe forme.

Acestea au fost posibile prin refuzul de a prezenta Consiliului Local al oraşului Hîrşova procesele verbale şi actele de valorificare întocmite ca urmare a controalelor efectuate de Camera de Conturi Constanţa în 2011 şi 2012, deşi acestea au fost transmise pe adresa Primariei Hirşova încă din acea perioadă, perpetuând în mai mulţi ani căştiguri ilegale pentru sine şi pentru alte persoane cărora primarul a dorit să le creeze aceste avantaje ilegale.

În acest fel Consiliul Local al oraşului Hîrşova a fost împiedicat să analizeze şi să dispună remedierea deficienţelor constatate, precum şi stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor, dar mai ales a împiedicat recuperarea acestora, obligaţii prevăzute de lege şi consemnate, ca cerinţe în finalul fiecăreia dintre sintezele rezultatelor acţiunilor de audit/control desfăşurate pentru cele două controale din 2011 şi 2012 la Primăria HÎRŞOVA, care consemnează producerea de prejudicii şi abateri financiar-contabile de peste 30 miliarde vechi.

De fapt, primarul a menţionat că nu mi-a pus la dispoziţie procesele-verbale privind controalele Curtii de Conturi, rapoartele Curţii de Conturi pentru control şi audit financiar, precum şi sintezele rezultatelor acţiunii de audit desfăşurată la UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL HÎRŞOVA în perioada mandatelor sale, deoarece eu aş fi putut arăta aceste documente cetăţenilor oraşului, spunându-le că primarul a prejudiciat oraşul cu sumele menţionate de Curtea de Conturi, adică cu peste 30 miliarde lei vechi numai la controalele din 2011 şi 2012.

Cu această menţiune a lui Nădrag sunt în deplin accord, că după ce îmi vor fi comunicate actele întocmite de Curtea de Conturi, urmare a controalelor efectuate în perioada noiembrie 2011 şi august-septembrie 2012, le voi face cunoscute tuturor celor interesaţi/interesate.

(voi reveni cu alte detalii)

Lasă-ne un mesaj